Úvod

Řízení jakosti

Systém managementu kvality

V oblastech našeho obchodního zájmu je vystupovat jako spolehlivý obchodní partner a pružně reagovat na požadavky zákazníků a trhu. S cílem prokázat soulad s požadovanými standardy zajištění zdravotní nezávadnosti, kvality zboží, služeb a bezpečnosti potravin s ohledem na životní prostředí je naše společnost držitelem certifikátu Systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, GMP+B3, GTP, ISCC EU a ČSN EN ISO 50001:2012. Vzhledem k získaným certifikátům garantujeme kvalitu obchodovaných komodit.

V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka, příslušné požadavky předpisů a požadavky ostatních zainteresovaných stran, a kdy má organizace v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování.
Vedení  společnosti  AgroZZN, a.s., si uvědomuje důležitost standardizovaného systému managementu kvality,  jeho dopad na úroveň poskytovaných služeb a celkovou výkonnost  firmy.

Certifikační audit v naší společnosti provedla společnost  BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.