Rozhodnutí o přeměně akcie

23. 2. 2023

Uveřejnění rozhodnutí o přeměně akcie na zaknihovanou akcii podle § 529 odst. 1 občanského zákoníku
 
Společnost AgroZZN, a.s., IČO 45148082, se sídlem na adrese V Lubnici 2333, Rakovník II, 269 01 Rakovník, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1519/MSPH, oznamuje, že rozhodla (rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady) dne 22. 2. 2023 mimo jiné tak, že:
 
a) rozhoduje ve smyslu § 529 občanského zákoníku o přeměně akcie společnosti, a to tak, že dosavadní jediná kmenová akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 225.439.722,- Kč se přeměňuje na jedinou kmenovou zaknihovanou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 225.439.722,- Kč;​
 
b) určuje lhůtu, ve které jediný akcionář odevzdá společnosti dosavadní akcii vydanou společností, v délce dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí.
 
AgroZZN, a.s.