Řízení kvality

Systém managementu kvality

 

Společnost AgroZZN, a.s., je certifikována a hodnocena dle mezinárodních standardů:

 

-          GMP + Feed Safety Assurance Module 2020 v rozsahu „Silniční přeprava krmiv; Skladování a překládka krmiv; Obchod s krmivy - krmnými surovinami“

-          ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification). Oblast certifikace: first gathering point, logistic center, trader with storage

-          ČSN EN ISO 50001:2019. Oblast certifikace: systém managementu hospodaření s energiemi při nákupu, skladování, ošetřování a prodeji rostlinných komodit, agrochemie, hnojiv a osiv a činnosti související uplatňovaný na celé lokalitě.

 

Systémy managementu bezpečnosti potravin a krmiv dle výše uvedených standardů jsou organizačně a oborově strukturalizovány, propojovány dokumentačním systémem.

 

K zabezpečení kvality a bezpečnosti krmiv a potravin vedení společnosti AgroZZN, a.s. stanovilo „Politiku kvality a bezpečnosti krmiv a potravin“ viz stejnojmenný dokument.