O společnosti

Profil společnosti

Akciová společnost AgroZZN, a.s., v současné době působí na území jak Středočeského, tak i Ústeckého kraje. V rámci své působnosti má vybudováno celkem šest základen – divizí.

Divizi Rakovnicka prezentují zejména silové a hangárové sklady se skladovou kapacitou 59 tis. tun, umístěné přímo v Rakovníku a dále ve střediscích Kamenné Žehrovice a Nové Strašecí a v přilehlých nákupních skladech.

Nákupní sklad divize Podbořany spolu se středisky v Žaboklikách a Černovicích u Chomutova disponují skladovou kapacitou 76 tis. tun rostlinných produktů.

Divize Louny s nákupními sklady v Dobroměřicích a ve Vrbně nad Lesy má celkovou skladovou kapacitu 54 tis. tun, divize ve Slaném s nákupními středisky na Velké Bučině, na Kuchaři a na Buštěhradě disponuje kapacitou 55 tis. tun rostlinných komodit.

V rámci fúze k 1. 1. 2014 s odštěpenou částí společnosti Agrona, a.s., byly vytvořeny dvě nové divize v oblasti Litoměřicka. Divize Bohušovice nad Ohří spolu s nákupními sklady v Lovosicích a Straškově představuje skladovací kapacitu 72 tis. tun a divize ve středisku Polepy s nákupním skladem v České Kamenici je možné uskladnit 49 tis. tun rostlinných komodit.

Hlavním nosným programem je obchod, posklizňová úprava a skladování rostlinných komodit. V rámci obchodu s rostlinnými komoditami se zabýváme nákupem, posklizňovým ošetřováním,sušením, čištěním, skladováním a následně prodejem. Část svých skladových kapacit poskytujeme pro SSHR a SZIF a v omezené míře také dalším účastníkům trhu s rostlinnými komoditami. 

Vedle obchodování s rostlinnými komoditami je hlavní nosnou obchodní aktivitou také útvar průmyslových hnojiv.
Společnost AgroZZN, a.s., se řadí mezi významné distributory přípravků na ochranu rostlin, nabízí široké spektrum pesticidů a zajišťuje poradenství v oblasti agrotechnických postupů, výběr a prodej vhodného odrůdového složení a kompletní sortiment kvalitního certifikovaného osiva.

Akciová společnost poskytuje v rozsáhlém regionu své působnosti komplexní nabídky obchodů služeb a poradenství zemědělským subjektům se širokým spektrem specializace.