O společnosti

Vznik AgroZZN, a.s.

Obchodní firma: AgroZZN, a.s.
Sídlo:  V Lubnici 2333, Rakovník 
Právní forma: akciová společnost 
PSČ:  269 01 
IČ:  451 48 082 

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 1519

Akciová společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 25. 4. 1992. Vznik společnosti se datuje zápisem do obchodního rejstříku k 1. 5. 1992. V roce 1999 do společnosti vlastnicky vstoupil AGROFERT HOLDING, a.s.

Dne 30. 11. 2003 došlo ke sloučení společností Zemědělské zásobování a nákup Rakovník, a.s., ZZN Chomutov, a.s. se sídlem v Černovicích a AGROSERVIS Chomutov, a.s. se společností Zemědělské zásobování a nákup v Berouně a.s. se sídlem ve Zdicích jako společností nástupnickou, která s účinností od zápisu sloučení do obchodního rejstříku nese obchodní firmu Zemědělské zásobování a nákup Rakovník, a.s. a sídlí na adrese Rakovník, V Lubnici 2333, PSČ 269 26.

Společnost Zemědělské zásobování a nákup Rakovník, a.s. jako hlavní akcionář převzala jmění a je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zanikající společnosti Agroslužby Žatec, a.s., když na ni na základě smlouvy o převzetí jmění ze dne 15. 10. 2007 přešlo k rozhodnému dni 1. 6. 2007 jmění této zrušené a zanikající společnosti, to vše s účinky zápisu změn v obchodním rejstříku ke dni 30. 11. 2007.

Na nástupnickou společnost Zemědělské zásobování a nákup Rakovník, a.s. přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti PRVNÍ ŽATECKÁ a.s. se sídlem v Lounech definovaná projektem rozdělení odštěpením schváleným dne 17. 5. 2010. Společnost Zemědělské zásobování a nákup Rakovník, a.s. převzala jako nástupnická společnost jmění zanikajících společností Farma Bezděkov s.r.o. se sídlem v Žatci a DROKUR s.r.o. se sídlem v Rakovníku. Výše jmenované změny a zároveň změna názvu společnosti na AgroZZN, a.s., se zapisuje k 1. 6. 2010.

Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 27. 4. 2012 došlo k odštěpení části jmění společnosti AgroZZN, a.s., a ke sloučení této části se společností Primagra, a.s., k dalšímu odštěpení došlo dle projektu schváleného 21. 6. 2013, kdy odštěpená část jmění přešla na společnost AGF Energy, a.s.

K 1. 1. 2014 proběhla fúze (termín zápisu 30. 9. 2014), kdy na společnost AgroZZN, a.s., přešla část jmění zanikající společnosti Agrona, a.s., a zbývající část jmění společnosti Agrona, a.s., přešla na společnost Primagra, a.s.

 

Uveřejnění rozhodnutí o přeměně akcie na zaknihovanou akcii podle § 529 odst. 1 občanského zákoníku
 
Společnost AgroZZN, a.s., IČO 45148082, se sídlem na adrese V Lubnici 2333, Rakovník II, 269 01 Rakovník, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1519/MSPH, oznamuje, že rozhodla (rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady) dne 22. 2. 2023 mimo jiné tak, že:
 
a) rozhoduje ve smyslu § 529 občanského zákoníku o přeměně akcie společnosti, a to tak, že dosavadní jediná kmenová akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 225.439.722,- Kč se přeměňuje na jedinou kmenovou zaknihovanou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 225.439.722,- Kč;​
b) určuje lhůtu, ve které jediný akcionář odevzdá společnosti dosavadní akcii vydanou společností, v délce dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí.