Úvod

Produkty a služby

Obchod s osivy

Dynamický trend ve zvyšování jakosti zajišťuje společnost poradenstvím v oblasti agrotechnických postupů, výběrem a prodejem vhodného odrůdového složení, zajišťováním hnojiv a vysoce účinných pesticidů, ať už v sortimentu herbicidů, fungicidů a ostatních přípravků pro optimální výživu a růst rostlin. Tak se společnost AgroZZN, a.s., řadí mezi významné distributory přípravků na ochranu rostlin v ČR a minerálních hnojiv, dále nabízí kompletní sortiment kvalitního certifikovaného osiva.

Portofolio zboží a služeb:

 • nabízíme prodej kvalitního certifikovaného osiva a sadby
 • nabízíme široký sortiment osiv obilovin, luskovin, olejnin, trav a speciálních plodin
 • poskytujeme odborné konzultace při výběru vhodných odrůd osiva a sadby
 • distribuujeme objednané osivo přímo k zákazníkovi
 • zajišťujeme zpětný odběr obalů + potvrzení o likvidaci

Nabízíme vysoce kvalitní osiva těchto druhů:

 • jarních a ozimých obilovin
 • luskovin
 • řepky ozimé, slunečnice, hořčice, máku a ostatních olejnin
 • kukuřice, čiroku
 • jetelovin, trav a travních směsí
 • ostatních plodin

Kvalitu dodaného materiálu zaručují významní producenti, partneři společnosti OSEVA, a.s., Bzenec, jakými jsou firmy Limagrain, Selgen, Monsanto, Agrofinal, Saatbau, Rapod, Pioneer a další.

Související služby:

 • poradenský servis při volbě odrůd a hybridů
 • rozvoz zboží, zabezpečení odběru použitých obalů k likvidaci

Kontaktní osoby:

Ing. Lubomír Römer, Produktový manažer pro agrochemii

Divize agrochemie a osiv
mobil: +420 702 214 227, telefon: +420 313 283 204, e-mail: romer@agrozzn.cz

Ing. Markéta Hlavsová, Produková manažerka pro osiva

Divize agrochemie a osiv
mobil: +420 724 024 526, telefon: +420 313 283 203, e-mail: hlavsova@agrozzn.cz

Jan Sládek, Vedoucí střediska agrochemie

Středisko agrochemie a osiv
mobil: +420 721 946 962, e-mail: sladek@agrozzn.cz

Sklad agrochemie a osiv

Středisko agrochemie a osiv
telefon: +420 313 283 250