Úvod

Produkty a služby

Produkty a služby v oblasti pesticidů

Dynamický trend ve zvyšování jakosti zajišťuje společnost poradenstvím v oblasti agrotechnických postupů, výběrem a prodejem vhodného odrůdového složení, zajišťováním hnojiv a vysoce účinných pesticidů, ať už v sortimentu herbicidů, fungicidů a ostatních přípravků pro optimální výživu a růst rostlin. Tak se společnost AgroZZN, a.s., řadí mezi významné distributory přípravků na ochranu rostlin v ČR a minerálních hnojiv, dále nabízí kompletní sortiment kvalitního certifikovaného osiva.
Společnost AgroZZN, a.s., je významný distributor přípravků na ochranu rostlin v ČR, nabízí nejen široké spektrum pesticidů, ale také profesionální přístup, kvalitní logistiku a odborné poradenství.

Nabízíme následující druhy pesticidů:

 • herbicidy
 • fungicidy
 • insekticidy
 • akaricidy
 • mycí, čistící a dezinfekční prostředky
 • regulátory růstu
 • rodenticidy
 • desikanty
 • moluskocidy
 • nemacidy
 • mořidla
 • aditiva

+ bezpečnostní listy a příbalové letáky

Nabízíme následující služby:

Prodej přípravků agrochemie v požadovaném množství, sortimentu a balení.

 • U pesticidních přípravků dodávka do 48 hodin na místo určení v požadovaném sortimentu, množství, kvalitě. Doprava zdarma.
 • Dobré obchodní podmínky s možností slev či prodloužené splatnosti faktur.
 • Možnost předzásobení agrochemikáliemi za výhodnějších obchodních podmínek.
 • Zajištění poradenské činnosti v oblasti ochrany a výživy rostlin.
 • Zajištění odborných seminářů k problematice pesticidní ochrany rostlin za účasti zástupců výrobních a distribučních firem.
 • Likvidaci obalů - zajistíme odvoz a likvidaci řádně vymytých obalů od osiv a pesticidních přípravků námi dodávaných, včetně dokladu o jejich likvidaci.
 • Možnost zápočtů za komoditní produkci.
 • Prodej pesticidů a hnojiv v jednotlivých skladech za příznivé ceny.

Kontaktní osoby:

Ing. Lubomír Römer, Produktový manažer pro agrochemii

Divize agrochemie a osiv
mobil: +420 702 214 227, telefon: +420 313 283 204, e-mail: romer@agrozzn.cz

Ing. Markéta Hlavsová, Produktová manažerka pro osiva

Divize agrochemie a osiv
mobil: +420 724 024 526, telefon: +420 313 283 203, e-mail: hlavsova@agrozzn.cz

Jan Sládek, Vedoucí střediska agrochemie

Středisko agrochemie a osiv
mobil: +420 721 946 962, e-mail: sladek@agrozzn.cz

Sklad agrochemie a osiv

Středisko agrochemie a osiv
telefon: +420 313 283 250