Produkty a služby

 

Obchod s rostlinnými komoditami

Akciová společnost AgroZZN, a.s., poskytuje v rozsáhlém regionu své působnosti komplexní rozsah nabídky obchodů, služeb a poradenství zemědělským subjektům se širokým spektrem specializace.


V rámci obchodu s rostlinnými komoditami se zabývá:

 • nákupem
 • posklizňovým ošetřením
 • sušením
 • čištěním
 • skladováním
 • prodejem

K tomuto účelu využívá skladovou kapacitu cca 370 tis. tun rostlinných komodit ve vlastních skladech a silech ve Středočeském a Ústeckém kraji.

Obchod s rostlinnými komoditami zahrnuje:

 • obiloviny - pšenice, ječmen krmný, ječmen sladovnický, žito, oves, triticale, kukuřice
 • olejniny - řepka, slunečnice, hořčice
 • luskoviny - hrách

V oblasti nákupu obilovin je nakupováno potravinářské obilí určené pro mlýny, pivovary, sladovny, případně i k vývozu a krmné obilí, které je z větší části určeno pro výrobu krmných směsí. V obchodu s olejninami se společnost zaměřuje především na semeno řepky olejné.

Společnost poskytuje část svých skladových kapacit pro SSHR a SZIF a v omezené míře také dalším účastníkům trhu s rostlinnými komoditami.

Laboratorní přejímka

Mezi důležité služby, které společnost poskytuje zákazníkům a obchodním partnerům, patří činnost laboratoří. Tyto zajišťují vstupní kontrolu zrnin, mezioperační kontroly naskladněných rostlinných komodit, výstupní kontrolu zrnin a rozbory podle požadavku zákazníka.

U zrnin stanovujeme:

 • vlhkost
 • objemovou hmotnost
 • N-látky
 • lepek
 • SDS test
 • Zelenyho test
 • příměsi a nečistoty

U olejnin stanovujeme:

 • tuk

U sladovnického ječmene stanovujeme:

 • klíčivost

Pro uvedená laboratorní stanovení jsou používány laboratorní přístroje, které jsou ověřovány Českým metrologickým institutem a kalibrovány.